Friday, 19 October 2018

R.Pudupatti – Wikipedia tiếng Việt


R.Pudupatti là một thị xã panchayat của quận Namakkal thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], R.Pudupatti có dân số 7347 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. R.Pudupatti có tỷ lệ 56% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 64%, và tỷ lệ cho phái nữ là 47%. Tại R.Pudupatti, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment