Friday, 19 October 2018

Rosera – Wikipedia tiếng Việt


Rosera là một thành phố và khu đô thị của quận Samastipur thuộc bang Bihar, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rosera có dân số 27.494 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Rosera có tỷ lệ 57% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 65%, và tỷ lệ cho phái nữ là 47%. Tại Rosera, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment