Friday, 19 October 2018

Roorkee – Wikipedia tiếng Việt


Roorkee là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Hardwar thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Roorkee có dân số 97.064 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Roorkee có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 81%, và tỷ lệ cho phái nữ là 72%. Tại Roorkee, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment