Friday, 19 October 2018

Roing – Wikipedia tiếng Việt


Roing là một thị trấn thống kê (census town) của quận Dibang Valley thuộc bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Roing có dân số 10.106 người. Phái nam chiếm 57% tổng số dân và phái nữ chiếm 43%. Roing có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Roing, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment