Friday, 19 October 2018

Rohraband – Wikipedia tiếng Việt


Rohraband là một thị trấn thống kê (census town) của quận Dhanbad thuộc bang Jharkhand, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rohraband có dân số 4284 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Rohraband có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 48%. Tại Rohraband, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment