Friday, 19 October 2018

Roha Ashtami – Wikipedia tiếng Việt


Roha Ashtami là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Raigarh thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Roha Ashtami có dân số 19.082 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Roha Ashtami có tỷ lệ 81% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 78%. Tại Roha Ashtami, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment