Friday, 19 October 2018

Robertson Pet – Wikipedia tiếng Việt


Robertson Pet là một thị xã và là nơi đặt hội đồng thành phố của quận Kolar thuộc bang Karnataka, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Robertson Pet có dân số 141.294 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Robertson Pet có tỷ lệ 81% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 77%. Tại Robertson Pet, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment