Friday, 19 October 2018

Rly. Settlement Roza – Wikipedia tiếng Việt


Rly. Settlement Roza là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Shahjahanpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rly. Settlement Roza có dân số 10.499 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Rly. Settlement Roza có tỷ lệ 68% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 75%, và tỷ lệ cho phái nữ là 58%. Tại Rly. Settlement Roza, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment