Friday, 19 October 2018

Rampurhat – Wikipedia tiếng Việt


Rampurhat là một thành phố và khu đô thị của quận Birbhum thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rampurhat có dân số 50.609 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Rampurhat có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Rampurhat, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment