Friday, 19 October 2018

Rampura Phul – Wikipedia tiếng Việt


Rampura Phul là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Bathinda thuộc bang Punjab, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rampura Phul có dân số 42.820 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Rampura Phul có tỷ lệ 66% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 70%, và tỷ lệ cho phái nữ là 61%. Tại Rampura Phul, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment