Friday, 19 October 2018

Rampur Naikin – Wikipedia tiếng Việt


Rampur Naikin là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Sidhi thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rampur Naikin có dân số 9901 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Rampur Naikin có tỷ lệ 54% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 65%, và tỷ lệ cho phái nữ là 42%. Tại Rampur Naikin, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment