Friday, 19 October 2018

Rampur Maniharan – Wikipedia tiếng Việt


Rampur Maniharan là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Saharanpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rampur Maniharan có dân số 24.811 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Rampur Maniharan có tỷ lệ 56% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 64%, và tỷ lệ cho phái nữ là 47%. Tại Rampur Maniharan, 17% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment