Friday, 19 October 2018

Rampur Karkhana – Wikipedia tiếng Việt


Rampur Karkhana là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Deoria thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rampur Karkhana có dân số 9598 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Rampur Karkhana có tỷ lệ 50% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 58%, và tỷ lệ cho phái nữ là 43%. Tại Rampur Karkhana, 19% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment