Friday, 19 October 2018

Rampur Bhawanipur – Wikipedia tiếng Việt


Rampur Bhawanipur là một thị trấn thống kê (census town) của quận Barabanki thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rampur Bhawanipur có dân số 11.303 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Rampur Bhawanipur có tỷ lệ 36% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 43%, và tỷ lệ cho phái nữ là 28%. Tại Rampur Bhawanipur, 19% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment