Friday, 19 October 2018

Rampur Baghelan – Wikipedia tiếng Việt


Rampur Baghelan là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Satna thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rampur Baghelan có dân số 11.315 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Rampur Baghelan có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 70%, và tỷ lệ cho phái nữ là 51%. Tại Rampur Baghelan, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment