Friday, 19 October 2018

Ramdass – Wikipedia tiếng Việt


Ramdass là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Amritsar thuộc bang Punjab, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Ramdass có dân số 5790 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Ramdass có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 67%, và tỷ lệ cho phái nữ là 56%. Tại Ramdass, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment