Friday, 19 October 2018

Radhakund – Wikipedia tiếng Việt


Radhakund là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Mathura thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Radhakund có dân số 5889 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Radhakund có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 53%. Tại Radhakund, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment