Friday, 19 October 2018

Rabkavi Banhatti – Wikipedia tiếng Việt


Rabkavi Banhatti là một thị xã và là nơi đặt hội đồng thành phố của quận Bagalkot thuộc bang Karnataka, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Rabkavi Banhatti có dân số 70.242 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Rabkavi Banhatti có tỷ lệ 58% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 67%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Rabkavi Banhatti, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment