Friday, 19 October 2018

Queula – Wikipedia tiếng Việt


Queula là một thị trấn thống kê (census town) của quận North Goa thuộc bang Goa, Ấn Độ.



Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Queula có dân số 5452 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Queula có tỷ lệ 80% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 74%. Tại Queula, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.










No comments:

Post a Comment