Friday, 19 October 2018

Quepem – Wikipedia tiếng Việt


Quepem là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận South Goa thuộc bang Goa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Quepem có dân số 12.484 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Quepem có tỷ lệ 71% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 76%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Quepem, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment