Friday, 19 October 2018

Qasimpur Power House Colony – Wikipedia tiếng Việt


Qasimpur Power House Colony là một thị trấn thống kê (census town) của quận Aligarh thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Qasimpur Power House Colony có dân số 13.754 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Qasimpur Power House Colony có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Qasimpur Power House Colony, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment