Friday, 19 October 2018

Pynthorumkhrah – Wikipedia tiếng Việt


Pynthorumkhrah là một thị trấn thống kê (census town) của quận East Khasi Hills thuộc bang Meghalaya, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pynthorumkhrah có dân số 22.108 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Pynthorumkhrah có tỷ lệ 71% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 75%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Pynthorumkhrah, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment