Friday, 19 October 2018

Puthunagaram – Wikipedia tiếng Việt


Puthunagaram là một thị trấn thống kê (census town) của quận Palakkad thuộc bang Kerala, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Puthunagaram có dân số 16.367 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Puthunagaram có tỷ lệ 73% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 67%. Tại Puthunagaram, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment