Friday, 19 October 2018

Puthalam – Wikipedia tiếng Việt


Puthalam là một thị xã panchayat của quận Kanniyakumari thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Puthalam có dân số 11.828 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Puthalam có tỷ lệ 82% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 80%. Tại Puthalam, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment