Friday, 19 October 2018

Purusottampur – Wikipedia tiếng Việt


Purusottampur là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Ganjam thuộc bang Orissa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Purusottampur có dân số 14.249 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Purusottampur có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 71%, và tỷ lệ cho phái nữ là 50%. Tại Purusottampur, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment