Friday, 19 October 2018

Purushottamnagar – Wikipedia tiếng Việt


Purushottamnagar là một thị trấn thống kê (census town) của quận Nandurbar thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Purushottamnagar có dân số 3594 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Purushottamnagar có tỷ lệ 78% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 83%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Purushottamnagar, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment