Friday, 19 October 2018

Polay Kalan – Wikipedia tiếng Việt


Polay Kalan là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Shajapur thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Polay Kalan có dân số 10.849 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Polay Kalan có tỷ lệ 61% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 46%. Tại Polay Kalan, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment