Friday, 19 October 2018

Pithoragarh – Wikipedia tiếng Việt


Pithoragarh là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Pithoragarh thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pithoragarh có dân số 41.157 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Pithoragarh có tỷ lệ 81% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 78%. Tại Pithoragarh, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment