Friday, 19 October 2018

Pithampur – Wikipedia tiếng Việt


Pithampur là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Dhar thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pithampur có dân số 68.051 người. Phái nam chiếm 58% tổng số dân và phái nữ chiếm 42%. Pithampur có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 73%, và tỷ lệ cho phái nữ là 47%. Tại Pithampur, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment