Friday, 19 October 2018

Piplya Mandi – Wikipedia tiếng Việt


Piplya Mandi là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Mandsaur thuộc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Piplya Mandi có dân số 13.703 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Piplya Mandi có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 61%. Tại Piplya Mandi, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment