Friday, 19 October 2018

Pipiganj – Wikipedia tiếng Việt


Pipiganj là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Gorakhpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pipiganj có dân số 11.386 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Pipiganj có tỷ lệ 58% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 67%, và tỷ lệ cho phái nữ là 49%. Tại Pipiganj, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment