Friday, 19 October 2018

Pipalsana Chaudhari – Wikipedia tiếng Việt


Pipalsana Chaudhari là một thị trấn thống kê (census town) của quận Bareilly thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pipalsana Chaudhari có dân số 7964 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Pipalsana Chaudhari có tỷ lệ 55% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 65%, và tỷ lệ cho phái nữ là 45%. Tại Pipalsana Chaudhari, 19% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment