Friday, 19 October 2018

Pinjore – Wikipedia tiếng Việt


Pinjore là một thành phố và là nơi đặt ủy ban đô thị (municipal committee) của quận Panchkula thuộc bang Haryana, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pinjore có dân số 25.498 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Pinjore có tỷ lệ 76% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 71%. Tại Pinjore, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment