Friday, 19 October 2018

Pimpri Chinchwad – Wikipedia tiếng Việt


Pimpri Chinchwad là một thành phố và là nơi đặt hội đồng thành phố (municipal corporation) của quận Pune thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pimpri Chinchwad có dân số 1.006.417 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Pimpri Chinchwad có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Pimpri Chinchwad, 14% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment