Friday, 19 October 2018

Pazhugal – Wikipedia tiếng Việt


Pazhugal là một thị xã panchayat của quận Kanniyakumari thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pazhugal có dân số 17.302 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Pazhugal có tỷ lệ 77% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 79%, và tỷ lệ cho phái nữ là 74%. Tại Pazhugal, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment