Friday, 19 October 2018

Payal – Wikipedia tiếng Việt


Payal là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Ludhiana thuộc bang Punjab, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Payal có dân số 7267 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Payal có tỷ lệ 65% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 68%, và tỷ lệ cho phái nữ là 63%. Tại Payal, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment