Friday, 19 October 2018

Pavaratty – Wikipedia tiếng Việt


Pavaratty là một thị trấn thống kê (census town) của quận Thrissur thuộc bang Kerala, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pavaratty có dân số 10.823 người. Phái nam chiếm 45% tổng số dân và phái nữ chiếm 55%. Pavaratty có tỷ lệ 84% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 83%. Tại Pavaratty, 11% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment