Friday, 19 October 2018

Pauri – Wikipedia tiếng Việt


Pauri là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Garhwal thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pauri có dân số 24.742 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Pauri có tỷ lệ 80% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 76%. Tại Pauri, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment