Friday, 19 October 2018

Patulia – Wikipedia tiếng Việt


Patulia là một thị trấn thống kê (census town) của quận North Twentyfour Parganas thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Patulia có dân số 13.825 người. Phái nam chiếm 52% tổng số dân và phái nữ chiếm 48%. Patulia có tỷ lệ 80% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 75%. Tại Patulia, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment