Friday, 19 October 2018

Pattanagere – Wikipedia tiếng Việt


Pattanagere là một thị xã và là nơi đặt hội đồng thành phố của quận Bangalore thuộc bang Karnataka, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pattanagere có dân số 95.769 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Pattanagere có tỷ lệ 69% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 74%, và tỷ lệ cho phái nữ là 63%. Tại Pattanagere, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment