Friday, 19 October 2018

Pattamundai – Wikipedia tiếng Việt


Pattamundai là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Kendrapara thuộc bang Orissa, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pattamundai có dân số 32.724 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Pattamundai có tỷ lệ 71% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 65%. Tại Pattamundai, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment