Friday, 19 October 2018

Pattabong Tea Garden – Wikipedia tiếng Việt


Pattabong Tea Garden là một thị trấn thống kê (census town) của quận Darjiling thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pattabong Tea Garden có dân số 1633 người. Phái nam chiếm 49% tổng số dân và phái nữ chiếm 51%. Pattabong Tea Garden có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 84%, và tỷ lệ cho phái nữ là 66%. Tại Pattabong Tea Garden, 8% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment