Friday, 19 October 2018

Patiyali – Wikipedia tiếng Việt


Patiyali là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Etah thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Patiyali có dân số 12.254 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Patiyali có tỷ lệ 45% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 53%, và tỷ lệ cho phái nữ là 37%. Tại Patiyali, 18% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment