Friday, 19 October 2018

Pathsala – Wikipedia tiếng Việt


Pathsala là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực thị xã (town area committee) của quận Barpeta thuộc bang Assam, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pathsala có dân số 9652 người. Phái nam chiếm 53% tổng số dân và phái nữ chiếm 47%. Pathsala có tỷ lệ 81% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 85%, và tỷ lệ cho phái nữ là 76%. Tại Pathsala, 10% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment