Friday, 19 October 2018

Panipat Taraf Ansar – Wikipedia tiếng Việt


Panipat Taraf Ansar là một thị trấn thống kê (census town) của quận Panipat thuộc bang Haryana, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Panipat Taraf Ansar có dân số 31.204 người. Phái nam chiếm 55% tổng số dân và phái nữ chiếm 45%. Panipat Taraf Ansar có tỷ lệ 58% biết đọc biết viết, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 65%, và tỷ lệ cho phái nữ là 50%. Tại Panipat Taraf Ansar, 16% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment