Friday, 19 October 2018

Paniara – Wikipedia tiếng Việt


Paniara là một thị trấn thống kê (census town) của quận Haora thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Paniara có dân số 6708 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Paniara có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 68%, và tỷ lệ cho phái nữ là 56%. Tại Paniara, 15% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment