Friday, 19 October 2018

Pangachhiya (B) – Wikipedia tiếng Việt


Pangachhiya (B) là một thị trấn thống kê (census town) của quận Barddhaman thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pangachhiya (B) có dân số 7668 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Pangachhiya (B) có tỷ lệ 62% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 70%, và tỷ lệ cho phái nữ là 52%. Tại Pangachhiya (B), 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment