Friday, 19 October 2018

Pandharkaoda – Wikipedia tiếng Việt


Pandharkaoda là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Yavatmal thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pandharkaoda có dân số 26.567 người. Phái nam chiếm 51% tổng số dân và phái nữ chiếm 49%. Pandharkaoda có tỷ lệ 74% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 80%, và tỷ lệ cho phái nữ là 68%. Tại Pandharkaoda, 13% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment