Friday, 19 October 2018

Pandamangalam – Wikipedia tiếng Việt


Pandamangalam là một thị xã panchayat của quận Namakkal thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Pandamangalam có dân số 5949 người. Phái nam chiếm 50% tổng số dân và phái nữ chiếm 50%. Pandamangalam có tỷ lệ 70% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 78%, và tỷ lệ cho phái nữ là 62%. Tại Pandamangalam, 9% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.


No comments:

Post a Comment