Friday, 19 October 2018

Panchkula Urban Estate – Wikipedia tiếng Việt


Panchkula Urban Estate là một thị xã và là nơi đặt văn phòng nhà đất (estate office) của quận Panchkula thuộc bang Haryana, Ấn Độ.Theo điều tra dân số năm 2001 của Ấn Độ[1], Panchkula Urban Estate có dân số 140.992 người. Phái nam chiếm 54% tổng số dân và phái nữ chiếm 46%. Panchkula Urban Estate có tỷ lệ 75% biết đọc biết viết, cao hơn tỷ lệ trung bình toàn quốc là 59,5%: tỷ lệ cho phái nam là 77%, và tỷ lệ cho phái nữ là 72%. Tại Panchkula Urban Estate, 12% dân số nhỏ hơn 6 tuổi.

No comments:

Post a Comment